sobota 20. února 2016

důvěřuješ Mu?

Dva verše, které v pátek Lenka četla v rámci programu o důvěře :)


Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.

Přísloví 3, 5


Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v Něho, On sám bude jednat.

Žalm 37, 5


Žádné komentáře:

Okomentovat