sobota 6. října 2018

Dorost 6.10.2018Záložka

Modlitba:
- oslava Pána Boha a díkůvzdání za to, co činí
- vyznávání hříchů
- přímluvy za druhé lidi a za Boží dílo kolem nás
- prosby za naše osobní potřeby

Čtení Bible:
1) Co mi ten úsek říká o Pánu Bohu?
2) Co to říká mně?
3) Jak to konkrétně mohu použít v mém životě dnes/tento týden?
4) Čemu nerozumím?